November 2010 Archives

Ovaj puta Dobrica Pavlinušić i Tonimir Kišasondi razgovaraju o RFID-ju.

Download mp3

 • 0:40-0:48 D: Dobrica Pavlinušić
 • 0:49-0:50 T: Tonimir Kišasondi
 • 0:52-1:10 D: današnja tema je RFID
 • 1:10-1:14 T: što je RFID
 • 2:51-2:56 D: beskontaktni barcode
 • 6:21-6:28 T: preporuke za početnike
 • 6:46-6:47 Touchatag
 • 6:52-6:57 ACS 122U Tag Reader
 • 7:15-7:20 libNFC
 • 8:10-8:20 D: dva čitača po istom standardu ne gerantiraju softversku kompatibilnost!
 • 8:33-8:38 T: CCID
 • 9:00-9:11 D: mikrokotroler sa serijskom protokolom
 • 9:35-9:42 D: prvo nađite software, a onda kupite odgovarajući čitač
 • 10:08-10:13 T: RFID u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • 10:17-10:23 D: RFID naljepnica na knjizi
 • 10:56-11:13 podaci na RFID-u za knjižnice
 • 14:19-14:26 T: par korisnih alata za RFID
 • 15:30-15:31 RFIDiot
 • 16:02-16:09 RFDump
 • 16:24-16:31 wiki.yobi.de
 • 16:47-17:00 D: ja sam imao tri reader-a koji nisu bili podržani od alata
 • 17:13-17:19 koliko je teško napisati RFID driver?
 • 17:54-18:03 Bus Pirate
 • 19:33-19:43 D: usnifati protokoj je jednostavno, jedino je kontrolna suma problem
 • 19:51-20:00 3M 810 checksum
 • 21:25-21:37 T: nisu dokumentirane sve komande
 • 21:41-21:50 RFID Bus Pirate driver
 • 21:51-21:54 D: Mifare?
 • 22:36-22:41 T: kontrola pristupa
 • 22:58-23:07 Mifare crypto1
 • 23:32-23:34 D: security by obscurity
 • 24:21-24:37 24C3 Mifare security video
 • 25:21-25:24 T: napadi na Mifare
 • 25:51-25:52 Mifare Classic Offline Cracker
 • 25:53-25:55 MiFare Classic Universal toolKit
 • 26:39-26:47 D: u svakom koraku implementacije možete napraviti fatalnu grešku
 • 27:38-27:48 D: savjeti za korištenje RFID-a
 • 28:00-28:04 T: moje iskusvo
 • 29:32-29:37 zaštita od čitanja
 • 29:43-30:02 D: biometrijske putovnice su vaši osobni podaci
 • 30:02-30:08 T: putovnica sadrži...
 • 31:07-31:15 D: udaljenost čitanja ovisi o anteni i snazi čitača
 • 31:28-31:40 T: DEFCON - extended range RFID skimmers
 • 31:55-32:01 D: nemojte spremati povjerljive podatke u RFID čipove
 • 33:34-33:43 nema anonimnosti
 • 33:43-33:49 T: što je korisno za kontrolu pristupa
 • 33:56-34:02 D: sve dok ne mogu simulirati tag
 • 34:05-34:06 T: proxmark3
 • 37:02-37:06 D: zaključak na kraju
 • 37:14-37:19 OmniKey

Muzička podloga: zero-project - Killing earth

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2010 listed from newest to oldest.

October 2010 is the previous archive.

February 2011 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.