August 2010 Archives

Mislili ste da smo u zadnjem podcastu o Androidu zaboravili spomenuti razvoj? Nismo, ovaj put Dobrica Pavlinušić, Nikola Kapraljevic, Vedran Rodić i Vlatko Košturjak razgovaraju samo o tome!
I ne samo to! Ako vam je 25 USD problem za objavu Vaše Android aplikacije pod OSI licencom na marketu, pošaljite je na android@linux.hr i HULK će je objaviti!

download mp3

 • 0:23-0:38 D: Android development
 • 0:38-0:44 N: Nikola Kapraljević
 • 0:44-0:46 V: Vedran Rodić
 • 1:04-1:06 K: Vlatko Košturjak
 • 1:18-1:34 D: Androidov Java stack
 • 1:34-1:40 N: nema prevelike razlike
 • 1:44-1:48 D: Googlov JVM?
 • 1:48-1:54 N: Dalvik
 • 2:19-2:31 V: sve standardno iz Jave je implementirano
 • 2:55-3:05 N: user interface je poseban za Android
 • 3:18-3:21 K: Java class od Apache Harmony
 • 3:47-3:53 Oracle tuži Google zbog Android implementacije Jave
 • 4:18-4:26 K: Harmony da ne bi moralo sve biti pod GPL-om
 • 4:46-4:56 V: softverski patenti
 • 4:59-5:02 D: usporedba sa Java2ME
 • 5:24-5:46 K: bolje performanse od Java2ME
 • 5:47-5:53 D: Dalvik JIT
 • 6:06-6:11 D: Android Java 1.5, 1.6, 2.0 i 2.2?
 • 6:21-6:38 N: bez većih problema do sada
 • 7:35-7:37 N: segmentiranost Android platforme
 • 7:56-8:27 V: testirati na svim platformama za deployment
 • 8:28-8:29 N: Apsolutno
 • 8:33-8:34 Slušaj Radio!
 • 8:50-9:00 D: da li je emulator dovoljno dobar?
 • 9:09-9:16 N: potrebni su uređaji
 • 9:39-9:51 K: isto ko različiti JRE-ovi
 • 9:59-10:20 D: emulator dovoljno dobar za testiranje da radi na 1.5 i 1.6 ako imam uređaj 2.0?
 • 10:20-10:21 N: NE
 • 11:23-11:32 V: free software testira community
 • 11:32-11:38 D: push update-a
 • 11:39-11:51 N: Korisnici dobiju obavjest o novoj verziji na marketu
 • 13:29-13:34 D: što je potrebno za početak developmenta?
 • 14:01-14:04 N: Eclipse sa ADT pluginom
 • 14:33-14:36 V
 • 14:37-14:43 V: moguće je u konzoli razvijati
 • 15:02-15:09 K: navikli na vi...
 • 15:09-15:10 ...ili emacs
 • 15:38-15:40 D: u kojim sve jezicima čovjek može programirati?
 • 15:47-15:48 N: Java :-)
 • 16:03-16:07 K: C, C++ native development
 • 16:11-16:16 scripting: shell, ruby, python, lua, perl....
 • 16:32-16:37 V: scala u Dalvik bytecode
 • 16:56-17:05 V: NDK ne dozvoljava pristup user input-u i display-u
 • 18:15-18:24 apk može imati dio native koda bez posebnih permissiona
 • 18:25-18:36 D: Vlatko C,C++ na byonic
 • 18:36-18:49 K: NDK je za library koji će zvati Java
 • 19:02-19:08 K: cross-compile za konzolu radi
 • 19:18-19:27 K: nije glibc nego byonic
 • 19:40-19:41 CrystaX za C++ kompatibilnost
 • 20:04-20:10 CrystaX skripte za pozivanje gcc i g++
 • 20:41-20:44 K: CPU zahtjevne aplikacije sa NDK-om
 • 20:55-21:00 V: NDK updatei
 • 21:04-21:08 Neon
 • 21:13-21:14 OpenGL ES
 • 21:29-21:32 K: scripting
 • 21:39-21:41 SL4A
 • 21:54-21:56 API prema mobitelu
 • 22:20-22:25 D: skripte nisu prave aplikacije
 • 23:04-23:07 Ruboto-Ruby on Android
 • 23:19-23:30 D: početak developmenta sa Notepad Tutorial-om
 • 23:30-23:38 V: kako izgleda proces developmenta
 • 25:41-25:47 D: Native port Androida za Ubuntu
 • 26:04-26:12 D: Nikolino iskustvo
 • 26:52-26:59 V: emulatoru treba brzi CPU i memorija
 • 27:29-27:35 Dokumentacija na developer.android.com
 • 27:46-27:48 life-cycle activity-ja
 • 28:26-28:33 V: čitanje senzora
 • 29:31-29:34 D: koliki je activity?
 • 29:59-30:05 N: aplikacija handla intente
 • 30:40-30:44 D: kao mime-type
 • 30:59-31:08 D: da li se intenti automatski instaliraju?
 • 31:39-31:45 V: pitati koji su intenti registrirani
 • 31:50-31:52 uz activity je vezan screen-layout
 • 32:54-33:02 D: build aplikacije
 • 33:02-33:06 N: Eclipse
 • 33:48-33:53 D: komandno linijsko?
 • 33:53-33:59 K: ant release
 • 34:25-34:31 ljudi iz Hrvatske ne mogu naplaćivati aplikacije
 • 34:32-34:41 $25 one-time setup fee za Open Source aplikaciju na Android App Marketu
 • 34:49-35:02 aplikacije poslane na android@linux.hr
 • 35:02-35:20 HULK objavljuje na marketu besplatno ako su pod OSI licencama
 • 35:20-35:26 D: OK, aplikacija je na marketu
 • 35:26-35:33 V: postoji li zarada na Android aplikacijama?
 • 37:41-37:50 D: Nikolino iskustvo
 • 38:04-38:08 N: aplikacija je free
 • 38:08-38:14 druga na VIP-ovom Android challengu
 • 39:08-39:22 V: u Hrvatskoj nije moguće platiti ili naplatiti aplikaciju
 • 39:37-39:42 N: alternativni storovi
 • 41:21-41:28 K: sigurnost Androida
 • 41:30-41:34 rootati mobitel ili ne
 • 42:12-42:13 K: openvpn
 • 42:59-43:12 D: kako openvpn publishati u app store ako trebam root-a?
 • 43:13-43:21 K: aplikacije ne mogu imati root ovlasti na običnom Androidu
 • 43:57-44:07 V: moguće isključiti mobilni internet
 • 44:23-44:29 K: nesigurni wireless
 • 44:55-44:59 K: što je u logovima?
 • 45:43-45:53 D: druželje developera u Zagrebu
 • 46:03-46:06 N: Mobile Monday
 • 46:31-46:37 D: odjava
muzička podloga: Island of Dreams by Dreamweaver

U četvrtoj epizodi razgovora o slobodnom softveru Dobrica Pavlinušić, Ivan Voras, Tonimir Kišasondi i Vlatko Košturjak razgovaraju o SSL-u, CA certifikata, DNSsec-a i srodnim temama.
download mp3

 • 0:59-1:53 I: Tema dana je SSL i CA (Certificate Authority)
 • 1:54-2:17 V: SSL je obsolete TLS je way to go
 • 2:17-2:34 I: Zašto TLS a ne SSLv3?
 • 2:50-3:19 D: SSL je Netscapeova implementacija, možda trademark?
 • 3:20-3:33 T: TLS za širu upotrebu
 • 3:36-3:53 I: gomila stvari koristi SSL
 • 3:54-4:11 V: da, svi troše SSL
 • 4:12-4:33 T: dodatni sloj za security
 • 4:33-4:59 I: SSL nije samo enkripcija nego i autentifikacija
 • 5:01-5:22 T: identificiranje poslužitelja
 • 5:22-5:47 D: tri stvari bitne za enkripciju
 • 6:00-6:09 T: to su tri aspekta koja želimo od enkripcije
 • 6:09-6:11 V: sad objasni koje su to
 • 6:13-6:20 T: tajnost
 • 6:20-6:28 T: integritet
 • 6:28-6:36 T: neporecivost
 • 6:40-7:07 V: SSL X509
 • 7:08-7:33 I: hijararhija certifikata
 • 8:06-8:24 I: koncept i kapitalizam
 • 8:25-8:57 T: plaća se povjerenje
 • 8:58-9:33 D: da li stvarno postoji praktična razlika za krajnjeg korisnika
 • 9:33-10:12 T: većina CA loše provjerava autentičnost
 • 10:14-10:51 V: klase SSL certifikata
 • 10:52-10:55 I: Kako korisnici mogu vidjeti te klase?
 • 10:56-11:10 V: lokotić
 • 11:11-12:12 D: u Google Chrome-u...
 • 12:12-12:32 T: korisnici neće provjeriti CA
 • 12:33-13:11 V: https://paypal.com i https://google.com su različite boje
 • 13:12-13:24 T: da li vjeruješ da su korisnici pohvatali boje?
 • 13:24-13:30 D: ja kao korisnik mogu reći da nisu
 • 13:30-13:45 V: napredni imaju problema, pa kako bi početnici
 • 13:45-13:58 T: ja sam primjetio boje ali se nikad nisam pitao
 • 13:58-14:50 I: nije samo tehnologija bitna
 • 14:52-15:05 T: rouge CA?
 • 15:15-15:19 T: sslstrip
 • 15:42-15:47 V: tor je samo privatnost
 • 15:49-15:53 V: problem standardnosti boja
 • 16:13-16:16 T: što se tiče baš boja
 • 16:47-16:58 D: i što sad da zaključimo iz toga?
 • 17:18-17:21 V: neznam da li su boje rješenje
 • 18:21-19:10 D: ssl downgrade za DRAC konzolu
 • 19:11-19:12 T: što se tiče null cyphera
 • 19:31-20:08 V: čisto problem implementacije
 • 20:09-20:13 I: koliko su opasni man-in-the-middle napadi?
 • 20:31-20:34 V: alo gledamo SSL
 • 20:50-20:57 V: SSLv2+null cypher=FIAL
 • 21:05-21:08 I: pretpostavimo da je implementacija OK
 • 21:12-21:15 V: s tom pretpostavkom koristiti SSL
 • 21:22-21:24 D: nije to bio glupi bug
 • 22:05-22:07 K: koncept je dobar
 • 22:11-22:17 V: debug
 • 22:37-22:41 I: pretpostavimo da nema bugova
 • 22:52-22:58 I: pitanje: SSL bez CA-ova
 • 22:59-23:02 I: samo DNSsec
 • 23:03-23:16 I: opasnost od mitm?
 • 23:20-23:24 V: DNSsec osigurava samo provjeru identiteta
 • 23:24-23:30 I: koliko je sigurna IP adresa?
 • 23:31-23:34 V: a ja sam admin u ISPu
 • 23:43-23:47 V: originalno pitanje
 • 24:16-24:31 K: problem je promet
 • 24:54-24:56 K: DNSsec
 • 25:29-26:02 D: DNSsec rješava problem povjerenja kao i CA
 • 26:02-26:12 V: DNSsec ne pruža klase
 • 26:49-26:57 V: Microsoft SSL certifikat
 • 27:09-27:14 D: mozilla Kineski CA
 • 27:37-27:43 T: nema samo Kineska vlada
 • 28:04-28:11 D: BlackHat SSL
 • 28:12-28:24 V: Ivan Ristić
 • 29:08-29:12 I: kako poražavajući?
 • 29:18-29:22 V: SSLv2
 • 29:40-29:49 V: ssllabs.com
 • 29:49-30:19 V: besplatni SSL certifikati
 • 30:30-30:35 D: startcom?
 • 30:35-30:44 V: dobar marketing
 • 30:48-30:55 V: ali su u firefox-u
 • 31:07-31:17 D: kako onda vjerovati firefoxu?
 • 31:31-31:39 V: ne
 • 32:08-32:21 I: CAcert
 • 32:27-32:54 T: tko je certifikator?
 • 32:58-33:26 I: problem povjerenja
 • 33:35-34:06 D: CAcert chain of trust
 • 34:07-34:09 T: ko Facebook za kriptografiju
 • 34:12-34:20 T: SSL licence
 • 35:04-35:16 D: ili SSL stripamo na load balanceru
 • 35:12-35:28 T: ali pitanje je što je dozvoljeno licencom
 • 35:33-35:43 I: Da li certovi vrijede?
 • 35:48-35:53 V: pitanje Ivanu
 • 35:54-36:05 V: alterntative SSL-u?
 • 36:06-36:10 I: nisam potpuno protiv SSL-a
 • 36:18-36:31 I: hijerarhijski CA
 • 36:47-37:04 I: JavaScript implementacija?
 • 37:26-37:29 V: Kako ćeš onda znati s kim pričaš?
 • 37:29-37:36 I: nemam toga
 • 37:46-38:05 I: ne vjerujem VeriSign-u
 • 38:23-38:30 V: a soceti?
 • 38:30-38:36 I: samo za web login
 • 38:36-38:48 D: JavaScript RND
 • 39:03-39:21 T: 1.5min za 512bit semi-prim broj na Atomu
 • 39:33-39:44 V: polurješenja?
 • 40:05-40:29 D: DNSsec delegira povjerenje
 • 40:29-40:45 T: to može i SSL, ali CA ne izdaju te certifikate
 • 41:15-41:23 T: ljeni admini
 • 41:25-41:49 D: DNSsec i early adopteri
 • 41:51-42:40 I: DNSsec koristi DNS providere za trust
 • 42:40-42:52 T: jamče samo faktorizaciju
 • 44:18-44:33 D: Debian SSL bug
 • 45:06-45:14 V: RND generator
 • 45:27-45:29 D: kako?
 • 45:34-45:41 V: a zatvoreni sustavi?
 • 46:00-46:06 T: verifikacija RND-a
 • 46:20-46:31 T: perl-ov RND
 • 46:33-46:45 I: SSL jedino praktično rješenje
 • 47:11-47:24 D: odjava
muzička podloga: Hope by Kendra Springer

U ovoj epizodi Razgovora o slobodnom softveru Dinko Korunić i Tonimir Kišasondi pokušavaju uvjeriti Dobricu Pavlinušića da je Android odličan odabir za svakog geek-a.
download mp3 Muzička podloga: Point of no return by Roger Subirana Mata

About this Archive

This page is an archive of entries from August 2010 listed from newest to oldest.

July 2010 is the previous archive.

September 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.