September 2010 Archives

Ovaj puta Dobrica Pavlinušić i Ivan Voras razgovaraju o raznim NoSQL bazama i lamentiraju o tome da li je došao kraj relacijskim bazama.
download mp3

 • 0:32-0:35 D: Dobrica Pavlinušić
 • 0:48-0:49 I: Ivan Voras
 • 0:50-1:07 D: kako je NoSQL različit od RDBMS-ova?
 • 1:37-1:41 I: jednostavnija struktura
 • 1:55-2:08 D: RDBMS-ove razumijemo
 • 2:35-2:40 NoSQL nije magic bullet
 • 2:52-2:57 I: SQL
 • 3:13-3:17 transakcije
 • 3:19-3:20 tipovi podataka
 • 3:40-3:42 tablice podataka
 • 4:05-4:09 NoSQL je mlad
 • 4:37-4:46 D: transakcije u NoSQL bazama
 • 5:52-5:57 kako strukturirati podatke?
 • 6:25-6:28 ipak trebamo strukturirane podatke
 • 6:48-6:54 I: NoSQL = RDBMS - SQL?
 • 7:02-7:07 D: two phase commit?
 • 7:11-7:14 D: kako objasniti RDBMS?
 • 7:29-7:34 document oriented baze je jendostavnije objasniti
 • 8:11-8:19 razlika na primjeru bankovnog računa?
 • 8:20-8:22 I: RDBMS
 • 8:28-8:29 tablica
 • 8:30-8:31 stupci
 • 8:53-8:57 dva korisnika, dva zapisa u tablici
 • 9:25-9:30 transakcija: BEGIN COMMIT
 • 9:55-9:57 D: NoSQL
 • 10:20-10:23 +100 -100
 • 10:41-10:43 računamo trenutno stanje
 • 10:44-10:50 I: proći kroz sve transakcije?
 • 10:50-10:53 D: zavisno od implementacije
 • 10:53-10:54 MongoDB
 • 10:55-10:56 CouchDB
 • 11:15-11:17 I: razlika u pristupima
 • 11:52-11:56 D: u NoSQL bazama nema provjere tipova
 • 12:16-12:19 mnogo toga ostavljeno aplikacijama
 • 13:59-14:08 D: povijesni pregled
 • 14:27-14:29 key-value stores
 • 14:51-14:53 I: BerkeleyDB
 • 16:43-16:46 gdbm
 • 16:47-16:49 ndb
 • 16:49-16:50 db
 • 16:55-16:55 cdb
 • 17:19-17:21 D: on-disk key-value store
 • 17:37-17:38 u memoriji
 • 17:44-17:50 key-value storovi podloga NoSQL i RDBMS-ovima
 • 18:18-18:25 zašto ne staviti sve u memoriju?
 • 18:26-18:28 memcached
 • 19:22-19:29 cache za SQL upite
 • 19:44-19:48 D: izgubili smo konzistentnost podataka
 • 20:03-20:09 invalidacija cache-a je težak problem
 • 20:45-20:47 I: vidljivo na forumima
 • 21:15-21:17 TokyoCabinet
 • 21:37-21:44 indeksiranje, n-gram search
 • 22:00-22:05 storage engine za MySQL
 • 22:21-22:30 svi podaci stanu u memoriju
 • 22:30-22:32 redis
 • 24:15-24:16 D: document databases
 • 24:22-24:23 CouchDB
 • 24:27-24:28 MongoDB
 • 25:09-25:13 CouchDB baziran na replikaciji
 • 25:35-25:39 http, JSON
 • 26:40-26:48 CouchDB data corruption bug, ispravljen u 1.0.1
 • 26:55-26:57 I: MongoDB
 • 26:59-27:00 što brži!
 • 29:09-29:14 D: podrška za tipove
 • 29:39-29:41 vlastiti client librariji
 • 30:19-30:20 map/reduce
 • 31:10-31:18 zadnje dijeljene za AVG u aplikaciji!
 • 31:34-31:40 I: dio funkcionalnosti iz baze u aplikaciju
 • 31:48-31:51 SELECT polje FROM tablica
 • 31:54-31:58 SELECT AVG(polje) FROM tablica
 • 32:33-32:37 D: dokumenti jedan za drugim na disku
 • 33:20-33:24 I: NoSQL se danas koristi
 • 34:19-34:25 D: spremanje na disk
 • 35:28-35:32 I: primjer računa
 • 37:05-37:14 sporiji update
 • 37:15-37:21 D: column store kao RDBMS optimizacija
 • 37:23-37:26 2005: C-Store
 • 37:39-37:42 Google BigTable
 • 37:50-37:53 Amazon Dynamo
 • 38:03-38:04 Open Source
 • 38:07-38:08 Cassandra <- Dynamo
 • 38:12-38:16 hBase <- BigTable
 • 38:32-38:34 I: BigTable@Google
 • 39:52-40:00 D: Amazon shopping cart: Dynamo
 • 40:27-40:29 I: eventually consistent
 • 40:49-40:53 D: Java?!
 • 41:09-41:14 za sve koji nisu Facebook i Google
 • 41:16-41:17 groonga
 • 41:55-41:56 Sphinx search engine
 • 42:38-42:42 full-text search engine sa SQL-om!
 • 42:46-42:47 Blackray
 • 42:56-42:57 in-memory
 • 43:07-43:09 PostgreSQL protokol
 • 43:41-43:53 I: tolika skalabilnost ne treba svakome
 • 45:03-45:08 document store
 • 45:21-45:25 hibridni modeli
 • 45:30-45:35 RDBMS + XML
 • 45:48-45:52 SQL + XPATH
 • 45:55-45:57 PostgreSQL
 • 45:58-46:01 D: YEAH!
 • 46:04-46:10 I: PostgreSQL - najbolje za 0 kn
 • 46:26-46:29 hstore, xml
 • 46:29-46:34 hstore: key/value polje
 • 47:33-47:39 D: spremanje key/value parova u RDBMS
 • 47:47-47:49 PostgreSQL
 • 47:51-47:54 MySQL: Friendfeed
 • 48:11-48:22 SQL je standardan DSL za upite na podacima
 • 48:35-48:37 I: savjet
 • 50:02-50:11 D: SQL dobar za ad-hoc upite na bazu
 • 51:15-51:20 I: pravi alat za problem
 • 52:20-52:24 D: drizzle
 • 53:31-53:34 I: odjava
 • 53:47-53:48 THE END
 • 55:05-55:09 slijedeće teme
 • 55:09-55:15 zfs
 • 55:59-56:02 usporedba web poslužitelja
 • 56:27-56:32 podcast folder
Muzička podloga: Aquarius by SaReGaMa

About this Archive

This page is an archive of entries from September 2010 listed from newest to oldest.

August 2010 is the previous archive.

October 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.