July 2010 Archives

S nama je danas Tonimir Kišasondi znanstveni novak na Fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu kojem je primarno područje interesa sigurnost.
download mp3

ssh

 • 19:57 ssh tunneling
  ssh -D 12345 moj.remote.host
  sa network.proxy.socks_remote_dns u Firefoxu
 • 21:41 ssh kao socks5 proxy za druge aplikacije tsocks
 • 22:32 logiranje sa ssh ključevima i ~/.ssh/authorized_keys
 • KeePass za sigurno spremanje passworda ili ssh ključeva
 • dodavanje ssh ključeva ssh-agent ssh-add
 • pam_ssh logiranje sa ssh ključevima
 • 23:43 MultiProxySWITCH plugin za Firefox za promjenu proxy servera ali provjerite sa WireShark-om da li DNS upiti idu preko proxy-ja.
 • 24:35 kako jednostavno do file-ova preko ssh-a:
  sshfs login@moj.remote.host:/remote_path/ /local/path/
 • 25:38 autossh
 • 25:32 spajanje dvije mreže preko ssh: kao bridge ili pointopoint IP link

VPN

Muzička podloga: Chercher la lumière by Philippe Mangold
U prvoj epizodi razgovora o slobodnom softeru gdje zapravo spremiti podatke? razgovaramo o:
download mp3

Pohrana podataka na serverima

ZFS-u

Što napraviti sa restoranim backup-om?
Muzička podloga: Stolen Thief by The Postmen

About this Archive

This page is an archive of entries from July 2010 listed from newest to oldest.

August 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.