October 2010 Archives

Ovaj puta razgovaramo o tome kako upravljati nakupinom računala. Ivan Voras je imao avanturu sa Fog-om dok Dobrica Pavlinušić nije propustio spomenuti PXElator.

Download mp3

 • 0:30-0:33 D: Dobrica Pavlinušić
 • 0:44-0:45 I: Ivan Voras
 • 0:57-1:07 80 računala iz jednog image-a
 • 1:13-1:20 D: kako je umreženo?
 • 1:21-1:23 I: 4 labosa
 • 1:49-1:54 netboot+image
 • 1:55-2:00 D: koji OS na računalima?
 • 2:01-2:04 I: dual boot: Windows 7 i Linux
 • 2:17-2:22 D: odlučili ste se za fog
 • 2:28-2:32 PXElator
 • 2:50-2:53 I: zbor izmegu Fog...
 • 2:53-2:57 ... i Clonezilla
 • 3:27-3:32 I: Fog ima web sučelje
 • 3:50-3:55 D: Clonezilla nema serversku komponentu
 • 4:14-4:18 I: Fog je bolje dogovarao našim zahtjevima
 • 5:10-5:14 D: kako se rade image-i?
 • 5:26-5:43 I: instaliraš jedno računalo i povučeš image na server
 • 5:43-5:53 D: boot je...
 • 5:53-5:55 I: ...normalan PXE
 • 6:38-6:41 I: deploy image-a
 • 7:04-7:19 D: ima li multicast boot i da li to koristite?
 • 7:19-7:22 I: mi bootamo unicast-om
 • 7:57-8:01 AD dhcp server
 • 8:09-8:13 tftp server za pxe boot
 • 8:55-8:59 I: koristimo maksimalnu propusnost mreže
 • 9:02-9:08 D: disk na serveru je uspio to ispumpati
 • 9:08-9:14 I: da, array od 12 diskova na serveru
 • 9:20-9:24 D: array od 12 diskova? Nije RAID5?
 • 9:24-9:25 I: RAID6
 • 9:36-9:41 ne bi trebalo uopće biti problema
 • 9:44-9:52 ali umjesto jedno popodne, trajalo je dva dana i dvije noći
 • 10:09-10:12 I: Fog nije završen
 • 10:34-10:37 I: ne podržava extended particije
 • 11:13-11:17 I: dual-boot problem sa boot loaderom
 • 12:19-12:24 D: računala uvijek bootaš sa mreže PXE-om?
 • 13:01-13:08 D: ja sam radio diskless web kioske
 • 13:22-13:30 D: Webconverger - debian-live za web kioske
 • 14:58-15:03 I: to ti je radilo pouzdano?
 • 15:03-15:05 D: da
 • 15:33-15:44 D: backup samo zauzetih blokova
 • 15:50-15:52 D: najeća primjedba za Clonzillu
 • 16:06-16:10 D: kako mountati takav image?
 • 16:36-16:40 qemu-nbd
 • 18:32-18:38 D: koristi dmidecode
 • 18:50-19:04 I: dmidecode napravi lijep report
 • 19:04-19:10 I: Fog koristi MySQL za spremanje podataka
 • 19:24-19:26 I: Fog pokupi...
 • 21:09-21:13 D: može li pokretati korisničke skripte?
 • 21:19-21:23 I: unutar OS-a kad se boota
 • 21:26-21:32 I: service za windowse koji momunicira sa serverom
 • 21:43-21:46 D: radi i ima lijepo sučelje
 • 21:47-21:52 I: rezime što radi a što ne
 • 22:30-22:32 D: što je storage node u Fog-u?
 • 22:56-23:02 I: image-i ne moraju biti na Fog servreru
 • 23:58-24:04 D: računala pališ sa wake-on-lan?
 • 24:05-24:07 I: WoL radi
 • 25:26-25:31 I: masovno joinanje u Active Directory domenu
 • 25:31-25:43 D: da li je Fog dobro rješenje za nekoga tko nije Linux sistemac?
 • 25:54-25:55 I: ja sam optimističan
 • 26:20-26:24 I: Fog se može koristiti bez mnogo znanja o Linux-u
 • 26:32-26:34 I: sučelje koje ima smisla
 • 26:35-26:41 D: Fog ima video tutoriale
 • 27:04-27:06 I: dosta dokumentacije
 • 27:39-27:44 D: Fog ima podršku za anti-virus?
 • 28:02-28:04 I: za Windowse
 • 28:11-28:16 I: ClamAV za off-line skeniranje računala
 • 28:40-28:42 I: memtest
 • 30:35-30:42 D: odjava

Muzička podloga: Live Jazzby Walter Mazzaccaro

About this Archive

This page is an archive of entries from October 2010 listed from newest to oldest.

September 2010 is the previous archive.

November 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.