Razgovori o slobodnom softveru #5 : Android development / Dobrica Pavlinušić ; gosti Nikola Kapraljević, Vedran Rodić i Vlatko Košturjak

| 3 Comments | No TrackBacks

Mislili ste da smo u zadnjem podcastu o Androidu zaboravili spomenuti razvoj? Nismo, ovaj put Dobrica Pavlinušić, Nikola Kapraljevic, Vedran Rodić i Vlatko Košturjak razgovaraju samo o tome!
I ne samo to! Ako vam je 25 USD problem za objavu Vaše Android aplikacije pod OSI licencom na marketu, pošaljite je na android@linux.hr i HULK će je objaviti!

download mp3

 • 0:23-0:38 D: Android development
 • 0:38-0:44 N: Nikola Kapraljević
 • 0:44-0:46 V: Vedran Rodić
 • 1:04-1:06 K: Vlatko Košturjak
 • 1:18-1:34 D: Androidov Java stack
 • 1:34-1:40 N: nema prevelike razlike
 • 1:44-1:48 D: Googlov JVM?
 • 1:48-1:54 N: Dalvik
 • 2:19-2:31 V: sve standardno iz Jave je implementirano
 • 2:55-3:05 N: user interface je poseban za Android
 • 3:18-3:21 K: Java class od Apache Harmony
 • 3:47-3:53 Oracle tuži Google zbog Android implementacije Jave
 • 4:18-4:26 K: Harmony da ne bi moralo sve biti pod GPL-om
 • 4:46-4:56 V: softverski patenti
 • 4:59-5:02 D: usporedba sa Java2ME
 • 5:24-5:46 K: bolje performanse od Java2ME
 • 5:47-5:53 D: Dalvik JIT
 • 6:06-6:11 D: Android Java 1.5, 1.6, 2.0 i 2.2?
 • 6:21-6:38 N: bez većih problema do sada
 • 7:35-7:37 N: segmentiranost Android platforme
 • 7:56-8:27 V: testirati na svim platformama za deployment
 • 8:28-8:29 N: Apsolutno
 • 8:33-8:34 Slušaj Radio!
 • 8:50-9:00 D: da li je emulator dovoljno dobar?
 • 9:09-9:16 N: potrebni su uređaji
 • 9:39-9:51 K: isto ko različiti JRE-ovi
 • 9:59-10:20 D: emulator dovoljno dobar za testiranje da radi na 1.5 i 1.6 ako imam uređaj 2.0?
 • 10:20-10:21 N: NE
 • 11:23-11:32 V: free software testira community
 • 11:32-11:38 D: push update-a
 • 11:39-11:51 N: Korisnici dobiju obavjest o novoj verziji na marketu
 • 13:29-13:34 D: što je potrebno za početak developmenta?
 • 14:01-14:04 N: Eclipse sa ADT pluginom
 • 14:33-14:36 V
 • 14:37-14:43 V: moguće je u konzoli razvijati
 • 15:02-15:09 K: navikli na vi...
 • 15:09-15:10 ...ili emacs
 • 15:38-15:40 D: u kojim sve jezicima čovjek može programirati?
 • 15:47-15:48 N: Java :-)
 • 16:03-16:07 K: C, C++ native development
 • 16:11-16:16 scripting: shell, ruby, python, lua, perl....
 • 16:32-16:37 V: scala u Dalvik bytecode
 • 16:56-17:05 V: NDK ne dozvoljava pristup user input-u i display-u
 • 18:15-18:24 apk može imati dio native koda bez posebnih permissiona
 • 18:25-18:36 D: Vlatko C,C++ na byonic
 • 18:36-18:49 K: NDK je za library koji će zvati Java
 • 19:02-19:08 K: cross-compile za konzolu radi
 • 19:18-19:27 K: nije glibc nego byonic
 • 19:40-19:41 CrystaX za C++ kompatibilnost
 • 20:04-20:10 CrystaX skripte za pozivanje gcc i g++
 • 20:41-20:44 K: CPU zahtjevne aplikacije sa NDK-om
 • 20:55-21:00 V: NDK updatei
 • 21:04-21:08 Neon
 • 21:13-21:14 OpenGL ES
 • 21:29-21:32 K: scripting
 • 21:39-21:41 SL4A
 • 21:54-21:56 API prema mobitelu
 • 22:20-22:25 D: skripte nisu prave aplikacije
 • 23:04-23:07 Ruboto-Ruby on Android
 • 23:19-23:30 D: početak developmenta sa Notepad Tutorial-om
 • 23:30-23:38 V: kako izgleda proces developmenta
 • 25:41-25:47 D: Native port Androida za Ubuntu
 • 26:04-26:12 D: Nikolino iskustvo
 • 26:52-26:59 V: emulatoru treba brzi CPU i memorija
 • 27:29-27:35 Dokumentacija na developer.android.com
 • 27:46-27:48 life-cycle activity-ja
 • 28:26-28:33 V: čitanje senzora
 • 29:31-29:34 D: koliki je activity?
 • 29:59-30:05 N: aplikacija handla intente
 • 30:40-30:44 D: kao mime-type
 • 30:59-31:08 D: da li se intenti automatski instaliraju?
 • 31:39-31:45 V: pitati koji su intenti registrirani
 • 31:50-31:52 uz activity je vezan screen-layout
 • 32:54-33:02 D: build aplikacije
 • 33:02-33:06 N: Eclipse
 • 33:48-33:53 D: komandno linijsko?
 • 33:53-33:59 K: ant release
 • 34:25-34:31 ljudi iz Hrvatske ne mogu naplaćivati aplikacije
 • 34:32-34:41 $25 one-time setup fee za Open Source aplikaciju na Android App Marketu
 • 34:49-35:02 aplikacije poslane na android@linux.hr
 • 35:02-35:20 HULK objavljuje na marketu besplatno ako su pod OSI licencama
 • 35:20-35:26 D: OK, aplikacija je na marketu
 • 35:26-35:33 V: postoji li zarada na Android aplikacijama?
 • 37:41-37:50 D: Nikolino iskustvo
 • 38:04-38:08 N: aplikacija je free
 • 38:08-38:14 druga na VIP-ovom Android challengu
 • 39:08-39:22 V: u Hrvatskoj nije moguće platiti ili naplatiti aplikaciju
 • 39:37-39:42 N: alternativni storovi
 • 41:21-41:28 K: sigurnost Androida
 • 41:30-41:34 rootati mobitel ili ne
 • 42:12-42:13 K: openvpn
 • 42:59-43:12 D: kako openvpn publishati u app store ako trebam root-a?
 • 43:13-43:21 K: aplikacije ne mogu imati root ovlasti na običnom Androidu
 • 43:57-44:07 V: moguće isključiti mobilni internet
 • 44:23-44:29 K: nesigurni wireless
 • 44:55-44:59 K: što je u logovima?
 • 45:43-45:53 D: druželje developera u Zagrebu
 • 46:03-46:06 N: Mobile Monday
 • 46:31-46:37 D: odjava
muzička podloga: Island of Dreams by Dreamweaver

No TrackBacks

TrackBack URL: http://blog.rot13.org/mt/mt-tb.cgi/709

3 Comments

Svaka cast! Ovo je odlicno. Nadam se da ce bit jos ovakvih stvari.

ovo mi je najbolja epizoda do sad, iako su neke stvari prenapredne za mene

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Dobrica Pavlinušić published on August 22, 2010 11:50 AM.

Razgovori o slobodnom softveru #4: SSL i CA certifikati - nužno zlo? / Dobrica Pavlinušić i Ivan Voras ; gosti Tonimir Kišasondi i Vlatko Košturjak was the previous entry in this blog.

Razgovori o slobodnom softveru #6 : NoSQL - kome još treba 3NF? / Dobrica Pavlinušić ; gost Ivan Voras is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.