Razgovori o slobodnom softveru #4: SSL i CA certifikati - nužno zlo? / Dobrica Pavlinušić i Ivan Voras ; gosti Tonimir Kišasondi i Vlatko Košturjak

| No Comments | No TrackBacks

U četvrtoj epizodi razgovora o slobodnom softveru Dobrica Pavlinušić, Ivan Voras, Tonimir Kišasondi i Vlatko Košturjak razgovaraju o SSL-u, CA certifikata, DNSsec-a i srodnim temama.
download mp3

 • 0:59-1:53 I: Tema dana je SSL i CA (Certificate Authority)
 • 1:54-2:17 V: SSL je obsolete TLS je way to go
 • 2:17-2:34 I: Zašto TLS a ne SSLv3?
 • 2:50-3:19 D: SSL je Netscapeova implementacija, možda trademark?
 • 3:20-3:33 T: TLS za širu upotrebu
 • 3:36-3:53 I: gomila stvari koristi SSL
 • 3:54-4:11 V: da, svi troše SSL
 • 4:12-4:33 T: dodatni sloj za security
 • 4:33-4:59 I: SSL nije samo enkripcija nego i autentifikacija
 • 5:01-5:22 T: identificiranje poslužitelja
 • 5:22-5:47 D: tri stvari bitne za enkripciju
 • 6:00-6:09 T: to su tri aspekta koja želimo od enkripcije
 • 6:09-6:11 V: sad objasni koje su to
 • 6:13-6:20 T: tajnost
 • 6:20-6:28 T: integritet
 • 6:28-6:36 T: neporecivost
 • 6:40-7:07 V: SSL X509
 • 7:08-7:33 I: hijararhija certifikata
 • 8:06-8:24 I: koncept i kapitalizam
 • 8:25-8:57 T: plaća se povjerenje
 • 8:58-9:33 D: da li stvarno postoji praktična razlika za krajnjeg korisnika
 • 9:33-10:12 T: većina CA loše provjerava autentičnost
 • 10:14-10:51 V: klase SSL certifikata
 • 10:52-10:55 I: Kako korisnici mogu vidjeti te klase?
 • 10:56-11:10 V: lokotić
 • 11:11-12:12 D: u Google Chrome-u...
 • 12:12-12:32 T: korisnici neće provjeriti CA
 • 12:33-13:11 V: https://paypal.com i https://google.com su različite boje
 • 13:12-13:24 T: da li vjeruješ da su korisnici pohvatali boje?
 • 13:24-13:30 D: ja kao korisnik mogu reći da nisu
 • 13:30-13:45 V: napredni imaju problema, pa kako bi početnici
 • 13:45-13:58 T: ja sam primjetio boje ali se nikad nisam pitao
 • 13:58-14:50 I: nije samo tehnologija bitna
 • 14:52-15:05 T: rouge CA?
 • 15:15-15:19 T: sslstrip
 • 15:42-15:47 V: tor je samo privatnost
 • 15:49-15:53 V: problem standardnosti boja
 • 16:13-16:16 T: što se tiče baš boja
 • 16:47-16:58 D: i što sad da zaključimo iz toga?
 • 17:18-17:21 V: neznam da li su boje rješenje
 • 18:21-19:10 D: ssl downgrade za DRAC konzolu
 • 19:11-19:12 T: što se tiče null cyphera
 • 19:31-20:08 V: čisto problem implementacije
 • 20:09-20:13 I: koliko su opasni man-in-the-middle napadi?
 • 20:31-20:34 V: alo gledamo SSL
 • 20:50-20:57 V: SSLv2+null cypher=FIAL
 • 21:05-21:08 I: pretpostavimo da je implementacija OK
 • 21:12-21:15 V: s tom pretpostavkom koristiti SSL
 • 21:22-21:24 D: nije to bio glupi bug
 • 22:05-22:07 K: koncept je dobar
 • 22:11-22:17 V: debug
 • 22:37-22:41 I: pretpostavimo da nema bugova
 • 22:52-22:58 I: pitanje: SSL bez CA-ova
 • 22:59-23:02 I: samo DNSsec
 • 23:03-23:16 I: opasnost od mitm?
 • 23:20-23:24 V: DNSsec osigurava samo provjeru identiteta
 • 23:24-23:30 I: koliko je sigurna IP adresa?
 • 23:31-23:34 V: a ja sam admin u ISPu
 • 23:43-23:47 V: originalno pitanje
 • 24:16-24:31 K: problem je promet
 • 24:54-24:56 K: DNSsec
 • 25:29-26:02 D: DNSsec rješava problem povjerenja kao i CA
 • 26:02-26:12 V: DNSsec ne pruža klase
 • 26:49-26:57 V: Microsoft SSL certifikat
 • 27:09-27:14 D: mozilla Kineski CA
 • 27:37-27:43 T: nema samo Kineska vlada
 • 28:04-28:11 D: BlackHat SSL
 • 28:12-28:24 V: Ivan Ristić
 • 29:08-29:12 I: kako poražavajući?
 • 29:18-29:22 V: SSLv2
 • 29:40-29:49 V: ssllabs.com
 • 29:49-30:19 V: besplatni SSL certifikati
 • 30:30-30:35 D: startcom?
 • 30:35-30:44 V: dobar marketing
 • 30:48-30:55 V: ali su u firefox-u
 • 31:07-31:17 D: kako onda vjerovati firefoxu?
 • 31:31-31:39 V: ne
 • 32:08-32:21 I: CAcert
 • 32:27-32:54 T: tko je certifikator?
 • 32:58-33:26 I: problem povjerenja
 • 33:35-34:06 D: CAcert chain of trust
 • 34:07-34:09 T: ko Facebook za kriptografiju
 • 34:12-34:20 T: SSL licence
 • 35:04-35:16 D: ili SSL stripamo na load balanceru
 • 35:12-35:28 T: ali pitanje je što je dozvoljeno licencom
 • 35:33-35:43 I: Da li certovi vrijede?
 • 35:48-35:53 V: pitanje Ivanu
 • 35:54-36:05 V: alterntative SSL-u?
 • 36:06-36:10 I: nisam potpuno protiv SSL-a
 • 36:18-36:31 I: hijerarhijski CA
 • 36:47-37:04 I: JavaScript implementacija?
 • 37:26-37:29 V: Kako ćeš onda znati s kim pričaš?
 • 37:29-37:36 I: nemam toga
 • 37:46-38:05 I: ne vjerujem VeriSign-u
 • 38:23-38:30 V: a soceti?
 • 38:30-38:36 I: samo za web login
 • 38:36-38:48 D: JavaScript RND
 • 39:03-39:21 T: 1.5min za 512bit semi-prim broj na Atomu
 • 39:33-39:44 V: polurješenja?
 • 40:05-40:29 D: DNSsec delegira povjerenje
 • 40:29-40:45 T: to može i SSL, ali CA ne izdaju te certifikate
 • 41:15-41:23 T: ljeni admini
 • 41:25-41:49 D: DNSsec i early adopteri
 • 41:51-42:40 I: DNSsec koristi DNS providere za trust
 • 42:40-42:52 T: jamče samo faktorizaciju
 • 44:18-44:33 D: Debian SSL bug
 • 45:06-45:14 V: RND generator
 • 45:27-45:29 D: kako?
 • 45:34-45:41 V: a zatvoreni sustavi?
 • 46:00-46:06 T: verifikacija RND-a
 • 46:20-46:31 T: perl-ov RND
 • 46:33-46:45 I: SSL jedino praktično rješenje
 • 47:11-47:24 D: odjava
muzička podloga: Hope by Kendra Springer

No TrackBacks

TrackBack URL: http://blog.rot13.org/mt/mt-tb.cgi/707

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Dobrica Pavlinušić published on August 12, 2010 8:42 PM.

Razgovori o slobodnom softveru #3 : Android / Dobrica Pavlinušić ; gosti Dinko Korunić, Tonimir Kišasondi was the previous entry in this blog.

Razgovori o slobodnom softveru #5 : Android development / Dobrica Pavlinušić ; gosti Nikola Kapraljević, Vedran Rodić i Vlatko Košturjak is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.