Razgovori o slobodnom softveru #7 : Upravljanje hrpom računala / Dobrica Pavlinušić ; gost Ivan Voras

| No Comments | No TrackBacks

Ovaj puta razgovaramo o tome kako upravljati nakupinom računala. Ivan Voras je imao avanturu sa Fog-om dok Dobrica Pavlinušić nije propustio spomenuti PXElator.

Download mp3

 • 0:30-0:33 D: Dobrica Pavlinušić
 • 0:44-0:45 I: Ivan Voras
 • 0:57-1:07 80 računala iz jednog image-a
 • 1:13-1:20 D: kako je umreženo?
 • 1:21-1:23 I: 4 labosa
 • 1:49-1:54 netboot+image
 • 1:55-2:00 D: koji OS na računalima?
 • 2:01-2:04 I: dual boot: Windows 7 i Linux
 • 2:17-2:22 D: odlučili ste se za fog
 • 2:28-2:32 PXElator
 • 2:50-2:53 I: zbor izmegu Fog...
 • 2:53-2:57 ... i Clonezilla
 • 3:27-3:32 I: Fog ima web sučelje
 • 3:50-3:55 D: Clonezilla nema serversku komponentu
 • 4:14-4:18 I: Fog je bolje dogovarao našim zahtjevima
 • 5:10-5:14 D: kako se rade image-i?
 • 5:26-5:43 I: instaliraš jedno računalo i povučeš image na server
 • 5:43-5:53 D: boot je...
 • 5:53-5:55 I: ...normalan PXE
 • 6:38-6:41 I: deploy image-a
 • 7:04-7:19 D: ima li multicast boot i da li to koristite?
 • 7:19-7:22 I: mi bootamo unicast-om
 • 7:57-8:01 AD dhcp server
 • 8:09-8:13 tftp server za pxe boot
 • 8:55-8:59 I: koristimo maksimalnu propusnost mreže
 • 9:02-9:08 D: disk na serveru je uspio to ispumpati
 • 9:08-9:14 I: da, array od 12 diskova na serveru
 • 9:20-9:24 D: array od 12 diskova? Nije RAID5?
 • 9:24-9:25 I: RAID6
 • 9:36-9:41 ne bi trebalo uopće biti problema
 • 9:44-9:52 ali umjesto jedno popodne, trajalo je dva dana i dvije noći
 • 10:09-10:12 I: Fog nije završen
 • 10:34-10:37 I: ne podržava extended particije
 • 11:13-11:17 I: dual-boot problem sa boot loaderom
 • 12:19-12:24 D: računala uvijek bootaš sa mreže PXE-om?
 • 13:01-13:08 D: ja sam radio diskless web kioske
 • 13:22-13:30 D: Webconverger - debian-live za web kioske
 • 14:58-15:03 I: to ti je radilo pouzdano?
 • 15:03-15:05 D: da
 • 15:33-15:44 D: backup samo zauzetih blokova
 • 15:50-15:52 D: najeća primjedba za Clonzillu
 • 16:06-16:10 D: kako mountati takav image?
 • 16:36-16:40 qemu-nbd
 • 18:32-18:38 D: koristi dmidecode
 • 18:50-19:04 I: dmidecode napravi lijep report
 • 19:04-19:10 I: Fog koristi MySQL za spremanje podataka
 • 19:24-19:26 I: Fog pokupi...
 • 21:09-21:13 D: može li pokretati korisničke skripte?
 • 21:19-21:23 I: unutar OS-a kad se boota
 • 21:26-21:32 I: service za windowse koji momunicira sa serverom
 • 21:43-21:46 D: radi i ima lijepo sučelje
 • 21:47-21:52 I: rezime što radi a što ne
 • 22:30-22:32 D: što je storage node u Fog-u?
 • 22:56-23:02 I: image-i ne moraju biti na Fog servreru
 • 23:58-24:04 D: računala pališ sa wake-on-lan?
 • 24:05-24:07 I: WoL radi
 • 25:26-25:31 I: masovno joinanje u Active Directory domenu
 • 25:31-25:43 D: da li je Fog dobro rješenje za nekoga tko nije Linux sistemac?
 • 25:54-25:55 I: ja sam optimističan
 • 26:20-26:24 I: Fog se može koristiti bez mnogo znanja o Linux-u
 • 26:32-26:34 I: sučelje koje ima smisla
 • 26:35-26:41 D: Fog ima video tutoriale
 • 27:04-27:06 I: dosta dokumentacije
 • 27:39-27:44 D: Fog ima podršku za anti-virus?
 • 28:02-28:04 I: za Windowse
 • 28:11-28:16 I: ClamAV za off-line skeniranje računala
 • 28:40-28:42 I: memtest
 • 30:35-30:42 D: odjava

Muzička podloga: Live Jazzby Walter Mazzaccaro

No TrackBacks

TrackBack URL: http://blog.rot13.org/mt/mt-tb.cgi/713

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Dobrica Pavlinušić published on October 7, 2010 7:55 PM.

Razgovori o slobodnom softveru #6 : NoSQL - kome još treba 3NF? / Dobrica Pavlinušić ; gost Ivan Voras was the previous entry in this blog.

Razgovori o slobodnom softveru #8: RFID / Dobrica Pavlinušić ; gost Tonimir Kišasondi is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.