Vijesti o slobodnom softveru #0 : stemming u hrvatskom jeziku i PostgreSQL / Dobrica Pavlinušić ; gost Ivan Voras

| 1 Comment | No TrackBacks

No TrackBacks

TrackBack URL: http://blog.rot13.org/mt/mt-tb.cgi/699

1 Comment

Jako mi je drago što je netko napokon počeo snimati podkaste na hrvatskom. Kvaliteta zvuka nije baš nešto, ali to je za očekivati od nulte epizode. Bitno je da je sadržaj kvalitetan.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Dobrica Pavlinušić published on July 12, 2010 8:25 PM.

Razgovori o slobodnom softveru #1 : gdje zapravo spremiti podatke? / Dobrica Pavlinušić ; gost Ivan Voras is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.